CLASSES DE GUITARRA

  • Conèixer l’instrument 
  • Evolucionar la digitació amb la tècnica.
  • Demostrar l’evolució amb la lectura i la progressió de partitures
  • Gaudir tocant la guitarra

La finalitat és que gràcies a allò après, puguis interpretar qualsevol partitura.