Llenguatge musical

Música de cambra

Iniciació a l’instrument a partir de 3 anys

Acordió i conjunt d’acordions

Cant

Guitarra

Piano

Violí

Aula de Música Moderna: bateria