Llenguatge musical i teoria de la música

Música de cambra

Iniciació a l’instrument a partir de 3 anys

Acordió

Guitarra

Piano

Violí

Aula de música moderna: Cant & Bateria