MÚSICA DE CAMBRA

La música en grup és del tot important, tant en la part clàssica com moderna. Ajuda a incentivar el treball en grup, coneixent diferents instruments o bé si son de  la mateixa família, una forma diferent d’interpretar. És important perquè ajuda a l’alumne a escoltar i a l’hora a analitzar la partitura que està estudiant.