Ja pots inscriure els teus menuts i fes que descobreixin que pot aportar la música a les seves vides. 

Més informació a: 826 501 | harmonia@harmoniamusica.com

Des de l’Escola Harmonia, volem que els nostres alumnes adquireixin els seus primers coneixements musicals a través de la interpretació corporal dels sons i dels ritmes.
Al llarg d’aquest curs, dins d’aquesta nova aula, donem importància a l’element musical rítmic amb exercicis i activitats dissenyades per a què l’alumne interioritzi i visqui la música des de la vessant sensorial i emocional.
Un impuls innovador i complementari a la formació musical tradicional que garantirà una immersió integral a la música.

Mar Capdevila. Professora del curs

+ INFORMACIÓ

La formació musical s’entén com un conjunt d’aprenentatges que ha d’adquirir l’alumne per tal d’aconseguir un desenvolupament integral en aquesta disciplina. Quan es parlen d’elements constitutius de la música, es fa referència al ritme, la melodia i l’harmonia.

Va ser a principis del s.XX quan un músic, compositor i pedagog suís, Jaques-Dalcroze (Viena, 6 juliol 1865 – Ginebra, 1 juliol 1950), es va oposar a un aprenentatge mecànic de la música i va introduir un mètode innovador.

El seu mètode Eurhythmia, es caracteritza per proporcionar a l’alumne unes eines que li permetin, no tant sols aprendre música, sinó a viure-la, sentir-la i gaudir-la. La rítmica Dalcroze es basa en la idea de que l’alumne experimenti la música físicament (a través del moviment i la coordinació), mentalment (comprenent els conceptes), i emocionalment (desenvolupant els sentiments, la sensibilitat i la expressivitat). De la mateixa manera també fomenta la coordinació entre els sons, els aspectes musicals i els moviments mitjançant la combinació entre ells, de tal manera que l’activitat corporal serveixi per a dissenyar imatges mentals dels sons.

“L’experiència musical ha de néixer del moviment” Jaques Dalcroze.

L’objectiu fonamental d’aquest sistema és aconseguir que l’alumne respongui de forma quasi automàtica a qualsevol estímul musical.

Dins la metodologia Dalcroze el cos és el primer instrument i l’alumne aprèn a través d’ell. S’ofereix a l’alumne el desenvolupament de l’escolta per aconseguir establir una relació estreta amb la música, a través de moviments. Gràcies a la seva experiència pot prendre consciència i descobrir les nocions musicals, el sentit d’estètica i d’harmonia amb la resta del grup.

Els quatre principis del mètode Dalcroze són: La creativitat, el moviment, la sensibilització i la gestió de les emocions a través de la música.

Quins beneficis obtindran:

  • Estudis musicals.
  • Sentit del ritme i del moviment.
  • Imaginació i creativitat.
  • Concentració i coordinació.
  • Treball i gestió de les emocions.
  • Equilibri, relaxació, agilitat, l’intel·lecte i moviment físic.

El cos i la veu són els primers instruments dels quals compta el nen, i és a través d’ells que comença a experimentar i assimilar els conceptes fonamentals de la música i les seves emocions. Tot plegat forma part del desenvolupament i autoconeixement d’un mateix mitjançant l’aprenentatge de la música.